Zásady ochrany osobních údajů a cookies

Zásady ochrany osobních údajů a cookies

Poskytování osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním jsou zcela dobrovolné. Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zpracovávány pouze v rozsahu a za účelem, pro který jste souhlasili. Pokud se však rozhodnete neposkytnout nám data a nebudete souhlasit s jejich zpracováním, bohužel Vám nebudeme moci zaručit přístup ke všem funkcím www.gosciniecszumny.pl
Nezapomeňte, že máte právo kdykoli aktualizovat nebo vymazat svá data, osobní údaje. Můžete to udělat sami nebo s naší pomocí, kterou Vám rádi poskytneme.
Ujišťujeme Vás, že naše společnost dodržuje restriktivní politiku bezpečnosti osobních údajů. Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí a vynakládáme veškeré úsilí, abychom tuto úroveň každoročně zvyšovali. Věříme, že čtení našich zásad ochrany osobních údajů Vám umožní cítit se bezpečně a užívat si používání www.gosciniecszumny.pl

I. Kdo je správcem osobních údajů www.gosciniecszumny.pl?
Správcem osobních údajů www.gosciniecszumny.pl (dále jen správce), tj. Odpovědným za zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů, je:
Stekla Sp. J.
43-384 Jaworze, ul. Zajęcza 51
NIP: 937-24-35-420

II. Cookies – vaše osobní data, která se stahují automaticky při vstupu na www.gosciniecszumny.pl
Tzv. Cookies jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení uživatele www.gosciniecszumny.pl.
V rámci www.gosciniecszumny.pl se používají dva základní typy souborů cookie: soubory cookie „dočasné“ a „trvalé“ soubory cookie. Dočasné soubory cookie jsou soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení uživatele, dokud se neodhlásí, neopustí web nebo nevypne software (webový prohlížeč). Trvalé soubory cookie se ukládají na koncovém zařízení uživatele po dobu stanovenou v parametrech souborů cookie nebo do doby, než je uživatel odstraní.
V rámci www.gosciniecszumny.pl se používají následující typy cookies:
„Nezbytné“ cookies, které umožňují využívání služeb dostupných na www.gosciniecszumny.pl; např. ověřovací cookies používané pro služby, které vyžadují ověření; cookies používané k zajištění bezpečnosti, např. používané k detekci podvodů v oblasti ověřování pod www.gosciniecszumny.pl;
“Performance” cookies, které umožňují shromažďování informací o tom, jak používat webovou stránku www.gosciniecszumny.pl;
„Funkční“ cookies, umožňující „zapamatování“ nastavení vybraného uživatelem a přizpůsobení rozhraní www.gosciniecszumny.pl;
„Reklamní“ soubory cookie, které uživatelům umožňují poskytovat reklamní obsah přizpůsobený jejich zájmům.
V mnoha případech umožňuje software používaný pro procházení webů (webový prohlížeč) ve výchozím nastavení ukládat cookies na koncovém zařízení uživatele.
Uživatelé www.gosciniecszumny.pl mohou kdykoli změnit nastavení cookies. Tato nastavení lze změnit zejména tak, aby blokovaly automatickou manipulaci s cookies v nastavení webového prohlížeče nebo informovaly o nich pokaždé, když jsou umístěny na zařízení uživatele www.gosciniecszumny.pl. Podrobné informace o možnostech a způsobech zpracování souborů cookie jsou k dispozici v nastavení softwaru webového prohlížeče.
A. www.gosciniecszumny.pl (server)
IT systém používaný serverem www.gosciniecszumny.pl automaticky shromažďuje v protokolech údaje týkající se zařízení, které používáte pro připojení k serveru www.gosciniecszumny.pl. Tato data jsou shromažďována pouze pro statistické účely a týkají se: typu zařízení, operačního systému, typu webového prohlížeče, rozlišení obrazovky, barevné hloubky, IP, poskytovatele internetových služeb nebo adresy vstupu na www.gosciniecszumny.pl a používají se pouze v procesu optimalizace www. .gosciniecszumny.pl pro zajištění co největšího pohodlí při používání.
Tato data se nikdy nekombinují s danými údaji uvedenými v části III a jsou pouze materiálem pro statistickou analýzu a mechanismy pro opravu systémových chyb.

B. www.gosciniecszumny.pl (cookies)
www.gosciniecszumny.pl používá technologii „cookies“, tj. Textové soubory umístěné na vašem zařízení, aby Vám www.gosciniecszumny.pl umožnil rozpoznat Vás a přizpůsobit www.gosciniecszumny.pl vašim potřebám.
www.gosciniecszumny.pl používá cookies k:
1. zapamatování vašeho přihlašovacího
jména 2. zapamatování vašich preferencí zobrazení www.gosciniecszumny.pl
3. vytváření statistik a reportů o sledování na www.gosciniecszumny.pl.
Pokud nesouhlasíte s ukládáním souborů cookie do zařízení, můžete jejich umístění zablokovat konfigurací webového prohlížeče. Informace o tom, jak to provést, najdete v souborech nápovědy ve webovém prohlížeči. Pokud však zablokujete soubory cookie z adresy www.gosciniecszumny.pl, nemůžeme zaručit její správnou funkci.
Pokud souhlasíte s umístěním cookies do vašeho zařízení, ale po dokončení vaší návštěvy na www.gosciniecszumny.pl byste je chtěli smazat, můžete to udělat bez rizika. Informace o tom, jak to provést, najdete v souborech nápovědy ve webovém prohlížeči.

C. Google Analytics (soubory cookie)
Google Analytics používá technologii „cookies“, tj. Textové soubory umístěné ve vašem zařízení, aby www.gosciniecszumny.pl umožnil analyzovat zdroje provozu a způsob, jakým ji návštěvníci používají.
Google shromažďuje na svých serverech data získaná z umístění cookies na zařízení a používá tyto informace k vytváření sestav a poskytování dalších služeb souvisejících s internetovým provozem a používáním.
Google může také předat tyto informace třetím stranám, pokud je to požadováno na základě zákonných ustanovení nebo pokud takové osoby zpracovávají tyto informace jménem společnosti Google.
Tato data se nikdy nekombinují s danými údaji uvedenými v části III a jsou pouze materiálem pro statistickou analýzu a mechanismy pro opravu systémových chyb.
Pokud nesouhlasíte s ukládáním souborů cookie do zařízení, můžete jejich umístění zablokovat konfigurací webového prohlížeče. Informace o tom, jak to provést, najdete v souborech nápovědy ve webovém prohlížeči. Pokud bohužel zablokujete soubory cookie Google, nemůžeme zaručit správnou funkci www.gosciniecszumny.pl.
Pokud souhlasíte s umístěním souborů cookie Google do svého zařízení, ale po dokončení vaší návštěvy na stránce www.gosciniecszumny.pl byste je chtěli smazat, můžete tak učinit bez rizika. Informace o tom, jak to provést, najdete v souborech nápovědy ve webovém prohlížeči.

D. Google AdWords / AdSense (soubory cookie)
Google AdWords / AdSense používá technologii „souborů cookie“, tj. Textových souborů umístěných ve vašem zařízení, aby www.gosciniecszumny.pl umožnil posoudit správnost a účinnost prováděných reklamních aktivit pomocí sítě AdWords / AdSense.
Google shromažďuje na svých serverech data získaná z umístění cookies na zařízení a používá tyto informace k vytváření sestav a poskytování dalších služeb souvisejících s internetovým provozem a používáním.
Google může také předat tyto informace třetím stranám, pokud je to požadováno na základě zákonných ustanovení nebo pokud takové osoby zpracovávají tyto informace jménem společnosti Google.
Tato data se nikdy nekombinují s danými údaji uvedenými v části III a jsou pouze materiálem pro statistickou analýzu a mechanismy pro opravu systémových chyb.
Pokud nesouhlasíte s ukládáním souborů cookie do zařízení, můžete jejich umístění zablokovat konfigurací webového prohlížeče. Informace o tom, jak to provést, najdete v souborech nápovědy ve webovém prohlížeči. Pokud bohužel zablokujete soubory cookie Google, nemůžeme zaručit správné fungování www.gosciniecszumny.pl.
Pokud souhlasíte s umístěním souborů cookie Google do svého zařízení, ale po dokončení vaší návštěvy na stránce www.gosciniecszumny.pl byste je chtěli smazat, můžete tak učinit bez rizika. Informace o tom, jak to provést, najdete v souborech nápovědy ve webovém prohlížeči.

E. Cookies z partnerských serverů www.gosciniecszumny.pl
www.gosciniecszumny.pl používá skripty a softwarové prvky dodané a umístěné na serverech svých obchodních partnerů. Tyto cookies mohou obsahovat data nezbytná pro partnera k provedení poskytované služby www.gosciniecszumny.pl nebo obsahující jiná data, než která jsou uvedena v zásadách ochrany osobních údajů.
www.gosciniecszumny.pl velmi pečlivě vybírá své obchodní partnery, ale není zodpovědný za jejich politiku cookies. Doporučujeme proto ověřit každého z našich partnerů sami a sami se rozhodnout, zda chcete přijmout jejich cookies.
www.gosciniecszumny.pl používá skripty následujících partnerů:
a. Google Inc. se sídlem v Mountain View (CA, USA) – přihlášení, statistiky, personalizovaná reklama
b. Facebook Inc. se sídlem v Menlo Park (CA, USA) – přihlašování
Pokud nesouhlasíte s ukládáním souborů cookie do zařízení, můžete jejich umístění zablokovat konfigurací webového prohlížeče. Informace o tom, jak to provést, najdete v souborech nápovědy ve webovém prohlížeči. Pokud bohužel zablokujete soubory cookie Google, nemůžeme zaručit správnou funkci www.gosciniecszumny.pl.
Pokud souhlasíte s umístěním souborů cookie Google do svého zařízení, ale po dokončení vaší návštěvy na stránce www.gosciniecszumny.pl byste je chtěli smazat, můžete tak učinit bez rizika. Informace o tom, jak to provést, najdete v souborech nápovědy ve webovém prohlížeči.

III. Zásady ochrany osobních údajů partnerů www.gosciniecszumny.pl
www.gosciniecszumny.pl velmi pečlivě vybírá své obchodní partnery a stejně pečlivě ověřuje umístění odkazů na jiné webové stránky v www.gosciniecszumny.pl. www.gosciniecszumny.pl však neodpovídá za standardní a zásady ochrany osobních údajů uplatňované vlastníky, provozovateli nebo správci těchto webových stránek. Proto doporučujeme ověřit si každého z našich partnerů sami a rozhodnout se, zda jim chcete svěřit své osobní údaje.

IV. Sdílení vašich osobních údajů
Ve zvláštních situacích, kdy příslušné zákony vyžadují, aby správce sdílel shromážděná data se státními úřady, www.gosciniecszumny.pl tyto údaje poskytne. Kromě těchto situací budou vaše osobní údaje zpřístupněny pouze v rozsahu, účelu a podnětům uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

V. Změna bezpečnostní politiky www.gosciniecszumny.pl
www.gosciniecszumny.pl si vyhrazuje právo na změnu zásad ochrany osobních údajů, pokud to vyžadují platné zákony, technologické podmínky fungování www.gosciniecszumny.pl se změní nebo změna zavede standard vyšší, než je minimum vyžadované zákonem ,
Aktuální text zásad ochrany osobních údajů je vždy k dispozici na adrese
Zásady ochrany osobních údajů a cookies

VI. Kontakt
www.gosciniecszumny.pl Vás bude kontaktovat pomocí vámi poskytnutého e-mailu a pouze ve zvláštních případech použijeme vámi poskytnuté telefonní číslo.
Máte-li jakékoli dotazy nebo pochybnosti o zásadách ochrany osobních údajů a bezpečnosti vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na našich telefonních číslech +48512295918, +48535295950, +48512295912, +48338172200 nebo e-mailem biuro@gosciniecszumny.pl
Pokud chcete aktualizovat nebo odstranit vaše osobní údaje, pokud nemůžete nebo nechcete udělat sami, kontaktujte nás na našich telefonních číslech +48512295918, +48535295950, +48512295912, +48338172200 nebo e-mailem biuro@gosciniecszumny.pl
Verze 1.0 (Bielsko-Biała, 21.06.2016)