Evropský zemědělský fond

“Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investující do venkovských oblastí”
Akce zaměřená na hospodářský rozvoj oblasti LGD zvýšením rozsahu jejích obchodních činností; vytváření nových pracovních míst zvyšováním zaměstnanosti; rozvoj volnočasových aktivit pro obyvatele oblasti LGD a turisty poskytováním přístupu k komplexní turistické a rekreační infrastruktuře je spolufinancován Evropskou unií v rámci zaopatření 19.2 „Podpora provádění operací v rámci strategie místního rozvoje vedené komunitou“.

Program rozvoje venkova na období 2014–2020.

Očekávané výsledky operace: rozšíření stávajícího zařízení o další místnost pro hosty, zvýšení rozsahu provozu a zvýšení zaměstnanosti.