Unia Europejska

Europejski fundusz rozwoju regionalnego

TYTUŁ PROJEKTU:

Poprawa konkurencyjności firmy i stworzenie nowego miejsca pracy dzięki realizacji projektu inwestycyjnego.

CEL PROJEKTU:
• utrzymanie konkurencyjności spółki,
• wdrożenie nowoczesnych rozwiązań z zakresu OZE,
• dywersyfikacja profilu klienta i rozszerzenie działalności o ulepszone usługi z zakresu noclegów w domkach letniskowych,
• rozszerzenie procesu dystrybucji dań poprzez ulepszenie usług w zakresie cateringu.

PLANOWANE EFEKTY:
• kompleksowość oferty – dostosowanie oferty do różnych potencjalnych odbiorców,
• wprowadzenie rozwiązań ekologicznych w zakresie pozyskiwania energii elektrycznej,
• wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych,
• poprawa standardów sanitarnych i higienicznych.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
546 068,34 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:
377 364,30 PLN